Ανακοίνωση 31-03-2020

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου που χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος LIFE, προκηρύσει θέση για έναν (1) Αρχιτέκτονα Τοπίου για εκτέλεση μελέτης για την προσαρμογή των τοπίων στην Ελλάδα στην κλιματική αλλαγή.