Ανακοίνωση 29-08-2011

Υπογράφηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθανάσιο Καρούντζο η απόφαση έγκρισης του Μνημονίου Ενεργειών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Αντιπυρικής Περιόδου 2011 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.