Ανακοίνωση 26-11-2018

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Παρ, 01/03/2019 - 08:00

Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης θα προβεί σε αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης. Η διαδικασία αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί το έτος 2018 και θα ισχύει για την κολυμβητική περίοδο των ετών 2019 και εφεξής.
Καλούνται οι Δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης για υποβολή προτάσεων ένταξης νέων ακτών. Κάθε άλλος ενδιαφερόμενος για υποβολή προτάσεων παρακαλείται να απευθύνεται στην Δημοτική αρχή στην οποία υπάγεται.
Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα πρέπει να διαβιβάσουν στην Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  το αργότερο μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2018:
(1)    συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο αιτημάτων (το οποίο και επισυνάπτεται),
(2)    σύντομη περιγραφή της ακτής που θα περιλαμβάνει και τεκμηρίωση της χρήσης της ως ακτής κολύμβησης και
(3)    φωτογραφικό υλικό της ακτής.
Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση και πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην υπεύθυνη του προγράμματος: κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168,  e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).

Το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 και εντάχθηκε σε αυτό με την 656/16-2-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΔ67ΛΚ-Τ47) Απόφαση Ένταξης της πράξης: «Παρακολούθηση των Υδάτων Κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ».