Ανακοίνωση 26-06-2020

Προϋπολογισμός έτους 2020, ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΚΚΩΝ ΧΑΖΙΡΗ