Ανακοίνωση 25-06-2020

Κληροδότημα Ι. Παπαδόπετρου, απολογισμός και ισολογισμός έτους 2019