Ανακοίνωση 24-11-2016

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Δευ, 07/11/2016 - 11:00

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών,
μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης.