Ανακοίνωση 24-07-2019

Ανάρτηση του εγκεκριμένου με την αρ. πρ. 660/30-5-2019 απόφαση της Δ/νσης Κοιν. Περιουσιών της Αποκ/νης Δ/σης Κρήτης προϋπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος Χρήστου Αννιτσάκη (υπέρ των  τέως Κοινοτήτων Προβάρματος και Χιλιομουδούς Αποκορώνου Νόμου Χανίων)