Ανακοίνωση 24-02-2017

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Τετ, 08/03/2017 - 15:30

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.