Ανακοίνωση 24-02-2017

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Τρί, 28/02/2017 - 15:30

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι τις 28/2/2018