Ανακοίνωση 23-07-2019

Ανάρτηση του εγκεκριμένου με την αρ. 803/17-7-2019 απόφαση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προϋπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος Ιωάννη Παϊζη υπέρ του Λυκείου Βάμου Επαρχίας Αποκορώνου Χανίων