Ανακοίνωση 22-11-2019

Προϋπολογισμός του Κοιν,  Ιδρύματος Ι. Γριντάκη έτους 2020, όπως εγκρίθηκε με την 1384/19-11-19 απόφαση ΔΚΠ/ΑΔΚ