Ανακοίνωση 22-04-2019

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2019 για το Πτωχοκομείο Ηρακλείου, η οποία εγκρίθηκε με τη 265/19-4-2019 απόφαση της Δ/νσης Κοιν. Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης