Ανακοίνωση 21-07-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014