Ανακοίνωση 20-06-2019

Ανάρτηση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος "Στυλ. Αναστασάκη"  Δ. Ρεθύμνης οικ. έτους 2019, όπως εγκρίθηκε με την αρ. 625/2019 απόφαση της ΔΚΠ/ΑΔΚ