Ανακοίνωση 20-04-2018

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ