Ανακοίνωση 19-03-2020

Με το αριθμ. πρωτ. 2651/ 19-03-2020 η Δ/νση  Διοίκησης  της ΑΔΚρήτης  σας ενημερώνει ότι  εκδόθηκε  σχετική  απόφαση  λειτουργίας των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με εκ περιτροπής / εξ αποστάσεως εργασία υπαλλήλων