Ανακοίνωση 18-05-2011

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2011»