Ανακοίνωση 16-10-2013

Προκήρυξη επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού καυσίμων νομού Ηρακλείου