Ανακοίνωση 13-05-2011

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου και με το ΕΚΑΒ Ηρακλείου πρόκειται να πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα «Εθελοντισμός – Πρώτες Βοήθειες» στις 10 Ιουνίου 2011 στο Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου και ώρα 09.00. Για την κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης απαιτείται η εκτύπωση: α) Είκοσι (20) αφισών 60Χ90 β) Εκατό (100) αφισών 32Χ42 γ) Διακοσίων (200) δίπτυχων πρώτων βοηθειών δ) Διακοσίων (200) δίπτυχων αντισεισμικής συμπεριφοράς ε) Τριακοσίων (300) βεβαιώσεων 30Χ40 ζ) Διακοσίων (200) αυτοκόλλητων σημάτων