Ανακοίνωση 12-12-2014

ΝΕΑ (12-12-2014) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (306 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)) Α΄ΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 112 ΕΤΟΥΣ 2014

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς, της 2ης Προκήρυξης για το έτος 2014 του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της Α΄ δόσης για 306 δικαιούχους και στάλθηκαν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι με αριθ. 20151120151 (305 δικαιούχοι) και 20151120153 (1 δικαιούχος) παρτίδες πληρωμής συνολικού ποσού 3.818.500,00€. Τα ονόματα των δικαιούχων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr).