Ανακοίνωση 10-11-2011

Η Δνση Πολιτικής Προστασίας ενδιαφέρεται για την προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια του προγράμματος POSEIDON