Ανακοίνωση 10-01-2020

  Πίνακας εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους  2020 για το Ίδρυμα "Κέντρον Βοήθειας Νέων Αλεξάνδρου και Άννης Γιαννακάκη", βάσει της αρ. 1464/17-12-2019 απόφασης της Δ/νσης Κοιν. Περιουσιών ΑΔΚ