Ανακοίνωση 09-11-2020

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ ( ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19)

Σε εφαρμογή της εγκυκλίου με ΑΠ 2158/2020 από 6/11/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου


Aναφορικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από το Σάββατο 7/11/2020 ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
Εξυπηρετούνται δια της  φυσικής παρουσίας είτε του  πολίτη τρίτης χώρας είτε του  πληρεξουσίου δικηγόρου , μόνο οι επείγουσες περιπτώσεις και αυτές μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού .
1. Υλοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ όλων των κατηγοριών .
2. Υλοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, δηλαδή αιτημάτων των οποίων οι δικαιούχοι κατάθεσης έχουν εισέλθει με θεώρηση εισόδου ή ελεύθερο τρίμηνο
3. Υλοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
4. Υλοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
5. ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Γίνονται δεκτές καταθέσεις για ανανέωση άδειας διαμονής μόνον στην περίπτωση που καλείται ο ενδιαφερόμενος να μεταβεί στο εξωτερικό για λόγους υγείας με προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.