Ανακοίνωση 09-11-2011

Η Δνση Πολιτικής Προστασίας ενδιαφέρεται για παροχή υπηρεσιών διαμονής και μεταφοράς...