Ανακοίνωση 09-11-2011

Η Δνση Πολιτικής Προστασίας ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών στα πλαίσια του προγράμματος POSEIDON.