Ανακοίνωση 08-10-2013

Την Πέμπτη 10/10/2013 στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Δ/νση Διοίκησης, Δ/νση Οικονομικού και Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων δεν θα λειτουργούν τα τηλέφωνα λόγω μεταφοράς του τηλεφωνικού κέντρου.