Ανακοίνωση 07-10-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών catering, στην άσκηση προσομοίωσης (Full scale exercise), στα πλαίσια του προγράμματος: «POSEIDON».