Ανακοίνωση 06-09-2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διαμονής και μεταφοράς ενός (1) ατόμου που θα συμμετέχει στην άσκηση διοικητηρίου (Command Post) του προγράμματος POSEIDON.