Ανακοίνωση 04-10-2019

Με το αριθμ πρωτ.: οικ. 11276/4-10-2019 εγγραφό μας  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σας ενημερώνει τον ορισμό των υπαλλήλων για την αρίθμηση και τη μονογραφή των ειδικών βιβλίων πρακτικών των συμβουλίων κοινοτήτων των δήμων της Κρήτης, ως ακολούθως:

i. Για τους Δήμους του Ν. Ηρακλείου, τον Γεώργιο Λουλάκη του Ελευθερίου, μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
ii. Για τους Δήμους του Ν. Λασιθίου, τη Γιωργαλάκη Ιωάννα του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Λασιθίου της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
iii. Για τους Δήμους του Ν. Ρεθύμνου, την Πετρακάκη Ελένη του Ανδρέα, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ρεθύμνου της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
iv. Για τους Δήμους του Ν. Χανίων, την Βρουβάκη Αικατερίνη του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Χανίων της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
κ.α.α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αν. Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων