Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός έτους 2019 Μελισσείδιου Πνευματικού Κέντρου