Ανακοίνωση 04-05-2015

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2009, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της, Β΄, Γ΄ και Β΄ & Γ΄ δόσης για 24 δικαιούχους και αποστάλθηκαν οι με αριθμ.: 20151120337, 20151120338 και 20151120339 παρτίδες πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.