Ανακοίνωση 02-08-2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάρχει διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτη, μελετητή) η χρήση χαρτογραφικής πλατφόρμας ανοικτού κώδικα, στην οποία μπορείτε να ανατρέχετε προκειμένου να ενημερώνεστε  ή/και να ελέγχετε κάθε δεδομένο που ισχύει για τα Υδατικά Συστήματα (υπόγεια, ποτάμια, μεταβατικά, λιμναία, παράκτια) του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΦΕΚ 4666/Β/2017).

Τα παραπάνω διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο http://wfdgis.ypeka.gr/