Ανακοίνωση 02-05-2019

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος Ιωάννη Βαρκαράκη υπέρ της τέως Κοινότητας Χουμεριάκου Λασιθίου με την αρ. 277/24.4.2019 απόφαση της Δ/νσης Κοιν. Περιουσιών της Α.Δ. Κρήτης