Ανακοίνωση 02-05-2019

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος Στυλιανού Περράκη υπέρ της τέως κοινότητας Καστελλίου Μιραμπέλλου με την αρ. 498/24-4-2019 απόφαση της Δ/νσης Κοιν. Περιουσιών Α.Δ.Κ.