Ανακοίνωση 01-09-2011

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμου-υποστηρικτικού υλικού της άσκησης προσομοίωσης, στα πλαίσια του προγράμματος «POSEIDON» της Δ/νσης Πολ. Προστασίας της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης.