Ανακοίνωση 01-06-2016

Δελτίο Τύπου για την Κολυμβητική Περίοδο από 1η Ιουνίου 2016 έως 31η Οκτωβρίου 2016